ENGELLİ ÇOCUKLARIMIZ İÇİN ÖZEL EĞİTİM

0

ÖZEL EĞİTİM

Engelli bireylerin ülkemizde karşılaştıkları zorluklar ve Özel Eğitimin bu konudaki önemi ile ilgili bize biraz bilgi verebilir misiniz?

Günümüzde, ülkemizde engellilerin toplumla kaynaşmasında pek çok problemle karşılaştıklarını görüyoruz. Engelliler yaşamlarının her alanında karşılaştıkları bu problemler yüzünden topluma kaynaşmakta oldukça zorlanıyorlar. Sürekli problem yaşayan ve o problemlere çözüm üretemeyen bireyler kendilerini mutsuz hissedeceklerdir.
“Bireyin kendisini gerçekleştirme hakkı” temel bir insan hakkıdır ancak karşılaşılan problemler bu hakkı ortadan kaldırarak bireylerin düşük yaşam kalitesine sahip olmasına neden olur. Bu olumsuz durumlar karşısında biz de kendimize “engelli bireyin yaşam kalitesini artırmak için ne yapabiliriz?” sorusunu soruyoruz.
Engelli bireyin bağımsız iletişim becerisi geliştirmesi ve hayata kazandırılması mümkündür ancak bunun için erken çocukluk döneminden itibaren sürekli özel eğitim alması gerekmektedir.

Son yıllarda ülkemizde engelli bireylerin eğitim ortamına katılımları artmıştır ancak büyük bir kısmı hâlâ eğitim görememektedir. Eğitim gören engelli bireylere baktığımızda ortaöğretim düzeyinde eğitim alan bireylerin ilkokul ve ortaokul düzeyinde eğitim alan bireylerden daha az olduğunu görüyoruz. Yani ortaöğretime geçildiğinde engelli bireylerin büyük bir kısmı eğitim dışında kalıyor. Eğitimin sürekli olması engelli bireyler için çok önemlidir. İlköğretimden orta öğretime geçişte yaşanılan bu azalma ciddi bir problemdir ve engelli bireylerin meslek sahibi olarak topluma kazandırılmasına engel olmaktadır.

Engelli bireylerin eğitime kazandırılmaları için neler yapılması gerekir?

Bu nedenle engelli bireyleri eğitim ortamına kazandırmak için çok daha geniş kapsamlı ve etkili çalışmalar yapılması gerekmektedir.  Toplum, engelli bireylerin eğitim ortamlarına kazandırılmasının ne kadar gerekli olduğu ile ilgili bilgilendirilmelidir.

Engelli bireylerin örgün eğitime katılabilmeleri için bireyselleştirilmiş eğitim ne kadar önemli olduğu vurgulanmalı, özellikle eğitim kurumları ve personellerin gelişimleri sağlanmalıdır.

Bunun yanı sıra çoğunlukla bireysel eğitimin uygulandığı özel eğitim ve rehabilitasyon hizmetlerine verilen desteğin örgün eğitim ortamlarında da verilmesi, engelli bireylerin örgün eğitim ortamlarını tercih etmeleri sağlanmalıdır.

Türkiye Spastik Çocuklar Vakfının özel eğitim konusunda neler yaptığından bahseder misiniz?

Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı, uzun yıllardır bu konuda çalışmalar yapmaktadır. Vakıf, uzun yıllardır özel eğitim alanında deneyim kazandıktan sonra 2011 yılında Ataşehir’de Metin Sabancı Özel Eğitim Okullarını kurdu. Bu okullarda özel eğitime ihtiyacı olan çocukların, kendilerine özel olarak düzenlenen sınıflarda verilen eğitim ile akademik becerilerinin gelişmesi ve sosyal hayata katılmalarının sağlanması hedefleniyor. Metin Sabancı Özel Eğitim Okulları bünyesinde okul öncesi ve ilkokul düzeyinde eğitim sunan Hafif Düzey Zihinsel Engelliler İlkokulu ve Özel Eğitim Uygulama Merkezi I. ve II. Kademe (Okulu) bulunmaktadır.

Eğitimler kaç kişilik sınıflarda yapılıyor?

Sınıflar altı veya sekiz kişiden oluşuyor.

Öğretmen tek başına mı eğitim veriyor?

Hayır, dersler sınıf öğretmeninin yanı sıra yardımcı öğretmen ve bakıcı personelin desteği ile yapılıyor.

Müfredat okul tarafında mı belirleniyor?

Hayır, Metin Sabancı Özel Eğitim Okullarında MEB tarafından hazırlanan müfredat uygulanıyor. Ayrıca Okulumuzun Uzman Kadrosunun birlikte hazırladığı Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı da müfredata ek olarak uygulanıyor.

Eğitimin çocuğum için yeterli olup olmadığını nasıl anlayacağım?

Metin Sabancı Özel Eğitim Okullarının önemli bir uygulaması programların ailelerle beraber planlanarak dönem boyunca öğrenci, öğretmen ve aile iş birliğiyle yürütülmesidir. Böylece siz de çocuğunuzun eğitiminin bir parçası olarak onu yakından takip etmiş oluyorsunuz.

Okulun teknolojik imkânları çocuğuma nasıl fayda sağlayabilir?

Metin Sabancı Özel Eğitim Okullarında özel eğitim ve fizyoterapi çalışmaları tablet uygulamaları ile yapılıyor. Tablet uygulamaları çocukların dikkat sürelerinin artmasına, öğrenme ve hareketlilik kazanmalarına yardımcı oluyor.

Okula nasıl kayıt yaptırabilirim?

Okulumuzun 2017 – 2018 dönemi için kayıtları başladı. Başvuru için İnternet sitemizi ziyaret ederek kayıt formunu doldurabilirsiniz: www.metinsabanciokulu.k12.tr

Faik Benli

Okul Müdürü

Metin Sabancı Özel Eğitim Okulları